شنبه 24 آذر 1397

فرآورده های نفت و پتروشیمی

فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی پذیرفته شده در شرکت بورس کالای ایران

رديف

گروه اصلی

زير گروه  اصلي

رديف

زير گروه فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

گروه فراورده های نفتی

وکیوم باتوم

1

وکیوم باتوم

آیزوریسایکل

1

آیزوریسایکل

آیزوفید

1

آیزوفید

بنزین

1

بنزین معمولی

لوب کات

1

لوب کات سنگین

نفت خام

1

نفت خام سنگین

نفت کوره

1

نفت کوره 380

 

 

 

 

قير

1

قير 30.40

2

قير   40.50

3

قير   60.70

4

قير   85.100

5

قير 100.120

6

قير mc250

7

قیر امولسیون

 

 

روغن

1

روغن پايه

2

روغن موتور

3

پارافين

4

اسلگ واكس

اکستراکت

1

RPO

نفتا

1

نفتای سنگین

دوده

1

دوده صنعتي

 

 

 

 

 

حلال

1

حلال 400(ویژه)

2

حلال 402

3

حلال 403

4

حلال404

5

حلال406

6

حلال410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

گروه  پتروشيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پليمرها

1

پلی اتيلن سنگين

2

پلی اتيلن سبک

پلی اتيلن سبک خطی

3

پلي اتيلن ترفتالات

اسید ترفتالیک

4

پلی استايرين

5

پلی پروپيلن

6

پلی کربنات

7

پلی بوتادين رابر

8

SBR

9

PVC

10

اپوکسی رزین

11

ABS

12

كريستال ملامين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیميايي

1

اتيلن گلايكول

2

استايرن منومر

3

الكيل بنزن خطي

4

ارتوزايلن

5

پارازيلن

6

برش سنگين نفتالين دار

7

اسيد نيتريك

8

اسيد كلريدريك

9

اسيد سولفوريك

10

اسید استیک

11

سود كاستيك

12

اوره

13

آمونیاک

14

بنزن

15

متانول

16

گوگرد

17

كربنات سديم

18

جوش شيرين

19

وينيل استات

20

آب ژاول

21

تولوئن دی ايزو سیانات

22

1و3 بوتادين

23

دی آمونيوم فسفات

24

بنزين پيروليز

25

پنتان پلاس

26

آروماتيک سنگين

27

اتانول آمین

28

اکسو الکل

29

رافينيت c4

30

نیترات آمونیوم

31

اتیلن دی کلراید

32

اتانول

 

گازها و خوراکها

1

مايعات گازی(بوتان،پروپان،گاز صنعتی)

2

میعانات گازی

3

آرگون

3

47

مجموع فرآورده های نفت و پتروشیمی

2

16

74

جمع کل محصولات پذیرش شده

11

57

185